ورزش برای فرماندهان و نیروهای پلیس ایران اجباری شد

حق نشر عکس TASNIM

جانشین هماهنگ کننده نیروی انتظامی ایران گفته بر اساس ابلاغیه‌های صادر شده انجام فعالیت‌های ورزشی و بدنی برای همه پرسنل این نیرو الزامی شده است.

محمدجواد زاده‌کمند جانشین هماهنگ کننده نیروی انتظامی ایران در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم ایران در مورد ورزش پلیس گفته است: "طبق ابلاغیه‌های صادر شده، انجام فعالیت‌های بدنی و ورزشی برای تمامی پرسنل نیروی انتظامی الزامی شده است و در این میان تفاوتی بین فرماندهان پلیس و سایر نیروها وجود ندارد."

آقای زاده‌کمند توضیح داده فرماندهان با توجه شرایط سنی به فعالیت ورزشی انجام خواهند داد و "انتظاری که ما از پرسنل جوان ۲۴ــ۲۳ساله خود داریم با انتظاری که از فرماندهان ۵۰‌ــ۴۰ساله پلیس متفاوت است."

پلیس ایران به گفته محمدجواد زاده‌کمند در نظر دارد برای اجرایی کردن این برنامه "جنبه‌های تشویقی و سیاست‌های تنبیهی" را برای پرنسل نیروی انتظامی به کار ببرد.

در اوایل مرداد ماه هم نیروی انتظامی اعلام کرده بود که قصد دارد برای تمامی یگان‌های خود "اماکن و وسایل ورزشی با توجه به موقعیت و شرایط آن یگان و یا کلانتری‌ها" تهیه کند.

پیش از این هم نیروی انتظامی ایران برگزاری ۳ جلسه ورزش را برای کارکنان خود اجباری کرده بود.