کاروان امام رضا راهی برزیل می‌شود

حق نشر عکس olympic.ir

به گفته دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران، کاروان اعزامی ایران به بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو به نام کاروان امام رضا، امام هشتم شیعیان، نامگذاری شد.

شاهرخ شهنازی، دبیر کل کمیته ملی المپیک و سخنگوی هیات اجرایی، گفت: "پس از اعلام سراسری از سوی کمیته ملی المپیک در خصوص نامگذاری کاروان اعزامی کشورمان به بازیهای المپیک ریو و اتمام مهلت تعیین شده، هیات اجرایی به بررسی نام‌های پیشنهادی پرداخت."

به گزارش سایت کمیته ملی المپیک ایران، آقای شهنازی دلیل نامگذاری کاروان المپیک را همزمانی برگزاری بازی‌ها با روز تولد امام رضا ( ۲۴ مرداد) و همچنین علاقه مردم ایران به امام هشتم شیعیان خوانده است.

رقابت‌های المپیک امسال از ۵ تا ۲۱ اوت (۱۵ تا ۳۱ مرداد) در شهر ریودوژانیروی برزیل برگزار می‌شود.