رادیو

--

چشم انداز بامدادی

برنامه تصویری چشم انداز بامدادی را در این قسمت ببینید. این برنامه، اولین مجله خبری روزانه بی‌بی‌سی فارسی است که شامل خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل درباره رویدادهای ایران، منطقه و جهان است و هر روز از رادیو و تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی پخش می‌شود.

---

برنامه رادیویی چشم انداز بامدادی را در این قسمت بشنوید. این برنامه، اولین مجله خبری روزانه بی‌بی‌سی فارسی است که شامل خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل درباره رویدادهای ایران، منطقه و جهان است.

---

گزارش و گفتگو

برنامه‌های هفتگی

سایر گزارش‌ها