آرشیو برنامه‌های پرگار

آرشیو پرگار به شکل موضوعی دستهبندی شده است. بعضی از برنامه‌ها در بیش از یک حوزه فکری قرارمیگیرند. مثلا برنامه‌هایی که در بخش فلسفه میبینید ممکن است به سیاست هم مربوط باشند. با این حال دستهبندی موضوعی را بهتر از دستهبندی بر اساس زمان پخش برنامه‌ها تشخیص دادیم.

ضمنا این برنامه‌ها را در آرشیو پادکست یعنی نسخه شنیداری هم می‌توانید بر اساس زمان پخش بیابید. آدرس نسخه شنیداری برنامه‌های پادکست

فلسفه

فلسفه و دین

دین

تاریخ

اجتماع

اجتماع و سیاست

سیاست

فرهنگ و هنر

زبان

اقتصاد

علم

روانشناسی