آن صدا آن روزها (٨): حسین دهلوی، خالق اپرای ایرانی

در برنامه آن صدا آن روزها به حسین دهلوی می پردازیم. موسیقی‌دانی که ابوالحسن صبا به او دانشمند موسیقی سنتی ایران لقب داده بود. در موسیقی ایران کمتر نامی را می‌توان یافت که به اندازه حسین دهلوی در به روز کردن موسیقی سنتی ایران نقش داشته باشد.

حسین دهلوی با استفاده از دانشش در موسیقی سنتی ایران و شناخت آکادمیکش از موسیقی جهان، نوای سنتی تک بعدی ایرانی را جان تازه داد و "ارکستراسیون" را برایش به ارمغان آورد. آنچه که "علمی" نواختن تنبک، سنتور و قانون نامید، ساختن چندین اپرای فارسی و خلق تصنیف‌های مدرن در موسیقی اصیل ایرانی از جمله یادگاری‌های او برای موسیقی ایران است.

در برنامه این هفته آن صدا آن روزها، از زبان خود او به زندگی‌اش می پردازیم.

برای شنیدن گزارش‌های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوندکلاود ما مراجعه کنید