عاشورا؛ فرصتی برای همنوایی دمام و سنج و سازهای مدرن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عاشورا؛ فرصتی برای همنوایی دمام و سنج و سازهای مدرن

امروز عاشوراست و از صبح تمامی هیات های عزادار مراسم ویژه ای در شهرهای سراسر ایران برگزار می کنند.

آئین های حماسی این روز با نواختن دمام و سنج و انواع سازهای دیگر به اجرا گذاشته می شود.

در همین حال به انگیزه های سیاسی / مدت هاست که برخی از امامان جمعه به مخالفت با برگزاری کنسرت در شهرهای خود پرداخته اند.

فرج بال افکن در گزارشی نگاهی کرده به این مراسم و ریشه های آن در موسیقی ملی ایران. این گزارش در برنامه چشم انداز بامدادی ٢١ مهرماه ١٣٩٥ از رادیو بی‌بی‌سی پخش شده است.

برای شنیدن گزارش‌های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوندکلاود ما مراجعه کنید