گفتگو با ملوک ضرابی؛ خواننده‌ای که هم صفحه سنگی را دید هم سی‌دی را
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آن صدا آن روزها (۹): ملوک ضرابی؛ خواننده‌ای که هم صفحه سنگی را دید هم سی‌دی را

اقبال السلطان، نوازنده و آوازخوان مشهور در همسایگی ملوك زندگی میكرد و هر وقت در منزل شروع به خواندن میكرد، ملوك را هم شور بر می‌داشت و با باز کردن پنجره با آواز به او جواب میداد، تا اینكه بالاخره ملوك با مشورت خواهران و در خفا اقبال السلطان را به استادی برگزید.

این آغاز راه زنی است که سالها پیش از آنکه ضبط موسیقی فراگیر شود، همه جا می خواند. عصر صفحه های سنگی را تجربه کرد، گرامافون های مدرن را هم با صدایش در نوردید، کاست از او منتشر شد و در زمان حیاتش، نوای خوش موسیقی اش بر سی دی هم عرضه شد.

ملوک ضرابی آنچنان که خود می گوید درست یک سال پس از امضای فرمان مشروطه و وقتی محمدعلی شاه قاجار، بر تخت سلطنت بود به دنیا آمد.

نخستین آوازش را در ١٣ سالگی خواند و آوازه اش خیلی زود همه جا را فرا گرفت. اما خواندنش وقتی جدی شد که تماشاخانه های تهران رونق گرفته بودند و رادیو تهران، به طور محدود پخش برنامه هایش را آغاز کرده بود.

ملوک ضرابی فقط به خواندنش معروف نبود. او صحنه گردان خوبی بود. خود تنبک می نواخت و در لا به لای ترانه هایش، با طنز یکتای خود، مخاطبان را سرگرم می کرد. همه این ویژگی ها در کنار کار با اساتید مسلم موسیقی ایران از او هنرمندی منحصر به فرد ساخت.

بذله گویی های ملوک در کنار صدای رسایش، او را محبوب بسیاری از جمله دربار پهلوی کرده بود. او برای سالها گل سرسبد جشن های تولد محمدرضا شاه پهلوی بود.

در برنامه این هفته آن صدا آن روزها، گفتگویی از ملوک ضرابی را از گنجه صداهای آرشیو بخش فارسی بی‌بی‌سی بیرون می‌آوریم که او یک سال پیش از مرگش و در ۱۰۷ سالگی انجام داده است. ملوک ضرابی در سال ١٣٧٨ در تهران درگذشت.

این برنامه را علی همدانی تهیه کرده است.

برای شیدن گزارش‌های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوندکلاود بخش فارسی بی‌بی‌سی مراجعه کنید