چهار روز تا انتخابات؛ رقابت تن به تن دو نامزد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چهار روز تا انتخابات؛ نبرد تن به تن دو نامزد

در ویژه‌برنامه شمارش معکوس انتخابات آمریکا در چشم‌اندازی بامدادی به صورت روزانه نگاهی می‌اندازیم به تازه‌ترین نظرسنجی‌ها.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید