شاهد عینی (۴۳): سرگذشت مایکرویو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عینی (۴۳): سرگذشت مایکروویو

شاهد عینی، عنوان رشته‌برنامه‌ای از بخش جهانی بی‌بی‌سی است که ما هم سه‌‌شنبه‌ها آن را در چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی برای شما پخش می‌کنیم.‏

در هر قسمت از این برنامه، با افرادی گفتگو می‌شود که در مقاطعی از تاریخ حضور داشته یا خود شخصاً آن را تجربه کرده‌اند و حالا تجربۀ خود را از آن رویداد برای ما بازگو می‌کنند.‏

در شاهد عینی این هفته این هفته به سال ۱۹۶۷ بر می‌گردیم.

زمانی که برای اولین بار دستگاههای مایکروویو خانگی در آمریکا عرضه شد. اما تکنولوژی مایکروویو برای حدود دو دهه قبل از آن وجود داشت.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.