از دو سوی آمو: دل بی‌قرار نگینه امانقل

از دو سوی آمو: دل بی‌قرار نگینه امانقل

«از دو سوی آمو» عنوان برنامۀ هفتگی داریوش رجبیان است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.

در برنامۀ این هفته نیز در غیاب داریوش رجبیان، زیورشاه محمد همکار ما در دوشنبه تازه ترین ترانه‌های پارسی را از دوشنبه تا کابل مرور می‌کند.

در برنامه این هفته ترانه‌های تازه‌ای می‌شنوید از فرخ احمدی، نگینه امانقل، آریانا سعید و جانی‌بیک مراد. پیش‌کسوت این برنامه، ژیلا، آوازخوان سرشناس از افغانستان است.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.