از دو سوی آمو: عاشقانه‌های زمستانی

«از دو سوی آمو» عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد در دوشنبه است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏

در برنامه این هفته ترانه‌های تازه‌ای می‌شنوید از کامی حجازی، غالب‌جان یوسفف، تمیم ناله، ولی سازش و دمیربیک عالمف از تاجیکستان و افغانستان.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏