شاهد عینی (۴۶): شهرهای امن آمریکا

شاهد عینی، عنوان رشته‌برنامه‌ای از بخش جهانی بی‌بی‌سی است که ما هم سه‌‌شنبه‌ها آن را در چشم‌انداز بامدادی برای شما پخش می‌کنیم.‏

در هر قسمت از این برنامه، با افرادی گفتگو می‌شود که در مقاطعی از تاریخ حضور داشته یا خود شخصاً آن را تجربه کرده‌اند و حالا تجربۀ خود را از آن رویداد برای ما بازگو می‌کنند.‏‏‏

در برنامه این هفته، به تاریخچۀ شهرهایی در آمریکا می‌پردازیم که به شهرهای امن برای مهاجران معروف شده‌اند؛ شهرهایی مثل سان‌فرانسیسکو و بوستون. ‏

موضوع شهرهای امن در آمریکا به موضوعی داغ در انتخابات گذشتۀ ریاست جمهوری تبدیل شده بود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏