شیرازه (۳) : برنامه‌ریزی زبان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شیرازه (۳) : برنامه‌ریزی زبان

پیشنهاد کردن واژه‌های تازه و غیره. در ایران این کار را فرهنگستان زبان و ادب فارسی انجام می‌دهد. ‏

در این بخش از برنامۀ شیرازه، سام فرزانه برنامه‌ریزی برای زبان را بررسی می‌کند و این اختلاف نظر قدیمی را که آیا ما باید درهای زبان‌مان را به روی وام‌واژه‌ها بگشاییم یا نه.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏