یک نامزد «بدون زاویه با رهبر» چه نامزدی است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک نامزد «بدون زاویه با رهبر» چه نامزدی است؟

کارنامۀ اقتصادی دولت ایران در کانون توجه امامان جمعه ایران بوده؛ با نگاهی به جلو، به انتخابات ۲۹ اردی‌بهشت.‏

چند امام جمعه ایران در عین انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی از انتخابات گفتند. تأکید بیشتر ائمه جمعه به انتخاب یک رئیس‌جمهور «بدون زاویه» با رهبر ایران و به دور از نفوذ بیگانگان بود.‏

در چشم‌انداز بامدادی پنجم فروردین ۱۳۹۶ (۲۵ مارس ۲۰۱۷) داریوش رجبیان در این باره گفتگویی داشت با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار مقیم برلین آلمان.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏