شیرازه (۱۲): زبان طنز
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شیرازه (۱۲): زبان طنز

در برنامۀ دیروز شیرازه از سام فرزانه از تأثیر شعر بر زبان فارسی شنیدیم و در این برنامه از تأثیر شعر بر حس طنز فارسی زبانان می‌شنویم. ‏

موضوعات مرتبط