شاخدارترین دروغ ١٣ امسال چه بود؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاخدارترین دروغ ١٣ امسال چه بود؟

آیا به‌راستی انسان‌هایی هستند که بالی پرورده‌اند و پرواز می‌کنند؟

آیا به‌راستی مورچه‌هایی هستند که چهار پایشان تبدیل به دو پا شده و انسان‌وار راه می‌روند؟..

دروغ سیزده یکی دوتا نیست. یکی‌اش هم در برنامه چشم‌انداز بامدادی یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۶ (دوم آوریل ۲۰۱۷) اجرا شد.