از دو سوی آمو: گفتگو با غزال عنایت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو: گفتگو با غزال عنایت

«از دو سوی آمو» عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد در دوشنبه است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏‏

در این اولین برنامه از دو سوی آمو در سال تازه، زیورشاه محمد در تاجیکستان نگاهی انداخته به تازه‌ترین‌های موسیقی در افغانستان و تاجیکستان.

«از دو سوی آمو» هر هفته دوشنبه‌ها در چشم انداز بامدادی رادیوی بی بی سی پخش می‌شود

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.