گفتگوی آپارات

گفتگوی آپارات

گفتگوی برنامه آپارات با محمدعلی طالبی سازنده فیلم 'کیسه برنج' را اینجا تماشا کنید.