شاهد عینی(۵٠): گلوله ای که پادشاه عربستان را کشت

در شاهد عینی این هفته به ماه مارس سال ١٩٧٥ بر می گردیم. زمانی که ملک فیصل پادشاه عربستان سعودی ترور شد. کسی که او را از فاصله نزدیک به ضرب گلوله هدف قرار داد برادر زاده اش بود.

احمد زکی یمانی، وزیر نفت ملک فیصل در زمان وقوع تیراندازی در کنارش ایستاده بود. می یمانی، نویسنده،مردم شناس ودختر احمد زکی یمانی، ، به خاطر می آورد که این واقعه چه تاثیری روی پدرش داشت.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.