گفتگو با بسیجی "معروف": احمدی‌نژاد می‌خواهد در کشور جنجال درست کند

از همان روز نخست، نظرها درباره نامزدی محمود احمدی نژاد بسیار گسترده بود. در میان صاحبان نظر چه آن موقع و چه حالا، طرفداران سابق آقای احمدی نژاد که حالا نظر دیگری دارند هم کم نیستند.

در آن میان، حمید رضا احمد آبادی، همان بسیجی معروفی که در روز عاشورای سال 88 در خیابان های تهران به همراه گروهش به معترضان به نتیجه انتخابات حمله می کرد نظرش شنیدنی است. او که تصاویرش با دهان باز مشغول شعار دادن همیشه در همه رسانه ها پیدا می شود، سر دسته گروهی بود که روز هشتم آذر 1390 به سفارت بریتانیا در تهران حمله، ساختمانش را تخریب کردند و موجب به تعطیل شدن سفارت بریتانیا در تهران برای چندین سال و قطع رابطه دیپلماتیک تهران و لندن شد، در این دوره انتخابات، از جمله داوطلبان برای شرکت در انتخابات بود.

حمیدرضا احمدآبادی که دیگر طرفدار دو آتیشه محمود احمدی نژاد نیست در گفتگو با علی همدانی در برنامه چشم‌انداز بامدادی بی‌بی‌سی گفت که طرفدار سرسخت ابراهیم رییسی است و برای محمود احمدی نژاد و حمید بقایی نقشه ها در سر دارد.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.