مناظره های انتخاباتی زنده خواهد بود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چه شد که بالاخره مناظره های انتخاباتی زنده خواهد بود؟

در ایران، بالاخره بعد از چند روز کشمکش، موافقت شد که مناظره های انتخاباتی به صورت زنده برگزار شود. قبلا تصمیم کمیسیون تبلیغات انتخابات این بود که مناظره ها اول ضبط شود، درصورت لزوم ویرایش شود، بعد پخش شود. این کمیسیون پنج عضو دارد، دادستان کل کشور یا نماینده او، وزیر کشور یا نماینده او،دبیر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات،یکی از اعضای شورای نظارت بر صدا و سیما،رئیس صدا و سیما یا نماینده او.

ظاهرا در جلسه قبلی فقط نماینده صداوسیما خواستار پخش زنده مناظره ها بوده است. فرناز قاضی زاده در برنام چشم انداز بامدادی از احسان محرابی روزنامه نگار در آلمان پرسیده، چه شد که نظر این کمسیون تغییر کرد.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.