انتخابات فرانسه،پاریسی ها در باره انتخابات چه می گفتند

انتخابات فرانسه با نتیجه ای تاریخی به دور دوم رفت، نامزدهای دو حزبی که در سی سال گذشته قدرت را در این کشور قبضه کرده بودند، از دور انتخابات بیرون رفتند.

مارین لوپن نامزد جبهه ملی، حزب راست افراطی فرانسه به همراه امانوئل مکرون، یک تاجر، که حزبش را تازه پارسال تاسیس کرده، به دور دوم رفتند. آقای مکرون امیدوارست بتواند با یک اجماع جمعی علیه خانم لوپن به کاخ الیزه برسد. عاصفه برات خبرنگار ما که برای پوشش انتخابات دیروز در پاریس با مردم صحبت کرده می گوید، بسیاری از طرفداران نامزدهای دیگر، به شدت از اینکه این دو به دور دوم رفته اند، ناخرسندند.

فرناز قاضی زاده در چشم انداز بامدادی اول از عاصفه برات درباره آمارها و نتایج انتخابات در صبح روز بعد از انتخابات پرسید.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.