شاهد عینی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عینی(٥٣): در اتوبوس به من تف می کردند

این روزها که بحث ممنوعیت شیوه های مختلف حجاب در بعضی کشورهای اروپایی مطرح شده، جالب است بدانید که این مختص مسلمانان نیست و پیشتر گروههای مذهبی دیگر نیز موقعیتی مشابه داشته اند.

برنامه شاهد عینی این هفته به آوریل سال 1969 بر می گردد. زمانی رانندگان اتوبوس لندن که پیرو آئین سیک بودند، بعد از مدتها کمپین، توانستند دستار به سرکنند و ریشهایشان را هم بلند نگه دارند.

در برنامه شاهد عینی با آوتار سینگ آزاد صحبت می کنیم، مردی که این کمپین را به راه انداخت.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.