حمله سایبری گسترده باج خواهی در چندین کشور کار کیست؟

در یک حمله سایبری گسترده، چندین شرکت و سازمان در دهها کشور جهان از اروپا تا آمریکا و روسیه هدف گرفته شده و هزاران کامپیوتر در سرتاسر جهان توسط ویروس قفل شده اند. هکرها برای بازگرداندن دسترسی دوباره به هر کامپیوتر تقاضای دریافت سیصد دلار بیت کوئن(پول رایج اینترنتی) کرده اند.

از جمله نهادهایی که به شدت تحت تاثیر این حمله قرار گرفته، سیستم درمانی ملی بریتانیاست، که بسیاری از بیمارستانها، داروخانه ها و پزشکان، از ارائه خدمات به بیماران باز مانده اند و جراحی ها لغو شده است.

امیر رشیدی پژوهشگر دسترسی به اینترنت از واشنگتن به فرناز قاضی زاده در چشم انداز بامدادی گفت، مشکل سیستمهای امنیتی کشورها هستند که این چنین ویروسهایی را تولید می کنند که بعد به دست خرابکاران می افتد.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.