هدف روحانی از "تقابل" با مواضع رهبر ایران چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هدف روحانی از "تقابل" با مواضع رهبر ایران چیست؟

حسن روحانی در جمع هوادارانش گفته در چهارسال ریاست جمهوری اش فقط یک نامه به قوه قضاییه نوشته و آنهم سوال در اینباره بوده که چرا آقای خاتمی ممنوع التصویر است. او همچنین از اجرای سند ۲۰۳۰ دفاع کرده. سندی که رهبر ایران به صراحت با اجرای آن مخالفت کرده بود.

ناصر مدنی مجری برنامه چشم انداز بامدادی ۲۴ اردیبهشت درباره "تقابل" حسن روحانی با مواضع رهبر ایران و تازه‌ترین خبرهای انتخاباتی با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائیل سیاسی ایران در تورنتو کانادا گفت‌وگو کرده.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.