عفو بین الملل می گوید ایران گورهای دست جمعی را تخریب نکند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا عفو بین الملل از ایران خواسته یک پروژه را در اهواز متوقف کند؟

دو سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران می گویند، با تخریب یک گور جمعی در اهوازممکن است شواهد کشتار عده ای از زندانیان سیاسی پاک شود.

این دو سازمان می‌گویند این گور دسته‌جمعی محل دفن اجساد دستکم 44 نفر بوده که در تابستان 1367 اعدام شدند. مقام های محلی هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده‌اند.

رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل ، به چشم انداز بامدادی گفت، عفو بین الملل از دولت ایران می خواهد این گورهای دست جمعی که تخریب نکند که امکان تحقیق از آنها در آینده وجود داشته باشد.

چشم رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس های رادیویی و ماهوارهای پخش می شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.