چرا در کابل پلیس به تظاهرکنندگان شلیک کرد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیرات سیاسی تیراندازی به تظاهرکنندگان در کابل بر حکومت وحدت ملی چیست؟

مقامهای وزارت صحت عامه در افغانستان می گویند، دست کم پنج نفر در تظاهرات کابل در روز جمعه کشته شده اند، وقتی پلیس به روی تظاهر کنندگان آتش گشود.

مسئولان بیمارستانهای کابل همچنین به بی بی سی گفتند دست کم پنج نفر دیگر هم با گلوله زخمی شده اند و در شفاخانه ها هستند.

تظاهرات علیه نبود امنیت در کابل بود، این دومین روز تظاهرات در کابل بود بعد از حمله روز چهارشنبه در کابل که دست کم 90 نفر را کشت.

احمد ادریس رحمانی، تحلیل گر مسائل سیاسی افغانستان به فرناز قاضی زاده در چشم انداز بامدادی گفت، وقتی چنین اتفاقی می افتد، برای کسانی که حملات را طراحی می کنند، انگیزه بیشتری ایجاد می شود که حملات بعدی را ترتیب دهند، چرا که واکنش این چنینی دولت، آنرا از چند زاویه تحت فشار می گذارند.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.