از دو سوی آمو، پنج ساعت انتظار هواداران شبنم ثریا

از دو سوی آمو، پنج ساعت انتظار هواداران شبنم ثریا

«از دو سوی آمو» عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد در دوشنبه است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏‏

در برنامه این هفته ترانه‌هایی را از شکیب مصدق، فردین قاخر، میرویس نبی از افغانستان و ناظم جان غظیمف، شبنم ثریا، دمیربیک عالمف از تاجیکستان می‌شنوید.

از دو سوی آمو هر دوشنبه از برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.

این برنامه را می‌توانید چهارشنبه‌ها صبح در چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی بشنوید که از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید