طنز وطنزینه از عبید تا امروز (٢٢): فریدون تنکابنی

طنز وطنزینه از عبید تا امروز (٢٢): فریدون تنکابنی

برنامه این هفته طنز وطنزینه از عبید تا امروز، که بیست‌ودومین برنامه از این مجموعه است، به فریدون تنکابنی می پردازد.

فریدون تنکابنی، نویسنده و طنزپرداز با "مردی در قفس" به جرگه نویسندگان پیوست و "یادداشت‌های شهر شلوغ" زندان را تجربه کرد.

این برنامه را الهه خوشنام تهیه می کند و هر پنجشنبه در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.