گفتگوی آپارات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی آپارات

گفتگوی آپارات با حسین خندان کارگردان فیلم 'سلامی دیگر' درباره فیلم را اینجا ببینید.