طرح توزیع مواد مخدر دولتی بین معتادان در ایران

در ایران صحبت از طرحی است که مصرف مواد مخدر را جرم محسوب نمی‌کند.

حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران روز جمعه ٣٠ تیر ماه از این طرح خبر داد و گفت مراجع تصمیم‌‌گیرنده در ایران با توزیع مواد مخدر رقیق بین معتادان موافقند.

آقای نوروزی افزود همه مراجع تقلید و قوای دخیل در این مسئله در این مورد نظر مثبت دارند.

در چشم‌انداز بامدادی شنبه ٣١ تیر ۱۳۹۶ (٢٢ ژوئیه ۲۰۱۷) نخست گزارشی از مجید افشار پخش شد و به دنبال آن سیما ثابت با دکتر حسین رجایی روانپزشک و درمانگر اعتیاد از کرج گفتگویی داشت.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏