از دو سوی آمو: سفر بی‌همسفر زلیخا و جوانی فاطمه

از دو سوی آمو: سفر بی‌همسفر زلیخا و جوانی فاطمه

«از دو سوی آمو» عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد در دوشنبه است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏‏‏‏‏‏

در برنامه این هفته ترانه‌هایی از زلیخا محمدشایوا، قاسم جامی، مهرنگار رستم، واحد وفا، فاطمه مشربوا از تاجیکستان و افغانستان را می‌شنوید.‏‏‏

از دو سوی آمو هر دوشنبه از برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏