Palestinians return to holy site for prayers
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فلسطینی‌ها دوباره وارد 'حرم شریف' شدند

بعد از آن‌که اسرائیل وسایل امنیتی را جمع کرد، جمعیتی از مسلمانان فلسطینی دوباره وارد 'حریم شرف' شدند و این را جشن گرفتند.

فلسطینی‌ها در اعتراض به وسایل امنیتی که اسرائیلی‌ها به این منطقه اضافه کردند، دو هفته حضور در حرم شریف را تحریم کرده بودند.

موضوعات مرتبط