راز دانش: چرا کرم‌های پیله ساز به جای خوردن گیاهان، همدیگر را می‌خورند؟

راز دانش: چرا کرم‌های پیله ساز به جای خوردن گیاهان، همدیگر را می‌خورند؟

در برنامه راز دانش این هفته ابتدا به برنامه راز دانش به نقش کمربند پرتویی ون الن در حفاظت از زمین در برابر پرتوهای خورشیدی پرداختیم.

در ادامه گزارشی داریم درباره اینکه چگونه بعضی حشرات گیاهخوار، به همنوع خواری روی می آورند. ‏

راز دانش هر یکشنبه از چشم انداز بامدادی پخش می شود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید‏