ارگاسم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجربه اوج لذت جنسی

در بخش درگوشی‌های این برنامه دکتر سارا ناصرزاده روان درمانگر جنسی در مورد اختلال در تجربه اوج لذت جنسی صحبت می‌کند. با این یادآوری که مطالب این قسمت برای کودکان مناسب نیست.

موضوعات مرتبط