راز دانش: تلاش پژوهشگران شیمی درمانی در کاهش تاثیر استرس بر رشد تومور

این هفته به مشکل دفع زباله و راه حل تازه دانشمندان در بکار گرفتن میکروارگانیسم ها برای حل این معضل می پردازیم. ‏

در مطلب دوم برنامه از تاثیر استرس در رشد سریع تر تومور سرطان می گوییم و تلاش محققان شیمی درمانی که سعی در حل این مشکل دارند. ‏

راز دانش، برنامه هفتگی سینا علی‌نژاد است. این برنامه هر یکشنبه از چشم‌انداز بامدادی پخش می‌شود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏