از دو سوی آمو: شبنم ثریا، ستاره این هفته موسیقی آسیای میانه

از دو سوی آمو: شبنم ثریا، ستاره این هفته موسیقی آسیای میانه

"از دو سوی آمو" عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد در دوشنبه است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏‏‏‏‏‏‏‏‏

در برنامه این هفته ترانه‌هایی می‌شنوید از تاجیکستان، افغانستان و ازبکستان

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏