بازداشت کودکان کار؛ قانون درباره حقوق این کودکان چه می‌گوید؟

بازداشت کودکان کار؛ قانون درباره حقوق این کودکان چه می‌گوید؟

در تهران طرحی به نام جمع آوری کودکان کار به اجرا در آمده است. طرحی که با کمک شهرداری تهران، بهزیستی و فرمانداری عملی شده است و با مخالفت چند نماینده مجلس و فعالان حقوق کودکان روبرو شده است. بر اساس بعضی از آمارها حدود دو میلیون کودک کار در ایران زندگی می‌کنند. مقام‌های مسئول تعداد بچه‌های مشغول به کار را کمتر، اما فعالان حقوق کودکان تعدادشان را بیشتر از دو میلیون می دانند.

در برنامه چشم انداز بامدادی سه شنبه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۶، علی همدانی گوینده برنامه گفتگویی کرده است با مهر انگیز کار، حقوقدان مقیم آمریکا و از او درباره جزییات حقوقی این رخداد سوال کرده است.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.