شاهد عینی (٧۱): کشتار در اردوگاههای صبرا و شتیلا

۳۵ سال پیش در چنین روزی وقتی جهانیان پیچ رادیوهاشان را باز کردند تنها یک خبر می شنیدند، کشتار در اردوگاههای صبرا و شتیلا.

کشتاری که تعداد کشته شدگانش هنوز هم مشخص نیست. صدها زن و کودک در صبرا و شتیلا به دست شبه نظامیان لبنانی و با اجازه نیروهای اسرائیلی کشته شدند. شاهد عینی این هفته از زبان پزشکی است که شاهد آن کشتار بود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.