روزنامه نگاران در بزنگاه سیاست (٨): سید ضیاءالدین طباطبایی - بخش دوم

انقلاب مشروطیت که پا گرفت، رونق مطبوعات در ایران هم آغاز شد و روزنامه نگاران هدف های گوناگونی را دنبال می کردند.

الهه خوشنام در این برنامه، زندگی روزنامه نگاران مشهور آن دوره را بررسی کرده است.

در بخش هشتم از این برنامه بخش دوم از زندگی سید ضیاءالدین طباطبایی بررسی می‌شود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.