انقلاب اکتبر و ایران (١): ابرهای تیره بر فراز ایران

هنگامی که بلشویک‌ها در سال ۱۹۱۷ میلادی، ۱۲۹۶ شمسی قدرت را در روسیه در دست گرفتند، اروپا درگیر جنگ خانمان سوزی بود که از سه سال قبل شروع شده بود و بزرگ ترین ارتش های این قاره را به جان هم انداخته بود.

در این بین، ایران که از ابتدای جنگ اعلام بی طرفی کرده در عرصه رقابت بین دو طرف مخاصمه، خاکش به اشغال نظامیان روسیه، بریتانیا و عثمانی در آمد.

میلیون‌ها ایرانی در این جنگ به خاطر قحطی و بیماری جانشان را از دست دادند.

سرنگونی رژیم تزاری در روسیه و وعده حکومت جدید برای خروج از ایران، بارقه امیدی برای مردم این سرزمین در آن روزهای تیره و تار بود.

مستند رادیویی انقلاب اکتبر و ایران از خشایار جنیدی، نام برنامه‌ای است که به تاثیرات انقلاب اکتبر روسیه بر ایران می پردازد.

بخش اول این مستند رادیویی در چشم‌انداز بامدادی روز شنبه سیزدهم آبان ١٣٩٦ (٤ نوامبر ٢٠١٧) پخش شده است.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.