هفت‌شنبه: یادی از فرهاد و اجرای متفاوتش از ترانه مرغ سحر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هفت‌شنبه: یادی از فرهاد مهراد و اجرایی متفاوت از ترانه مرغ سحر

هفت‌شنبه برنامه‌ای است از علی همدانی که هر هفته شنبه‌ها پخش می‌شود و این هفته یادی کرده از فرهاد و اجرای متفاوتش از ترانه مرغ سحر.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.