‏دیدار نفیسه کوهنورد با دانشجوی موصلى که روزنگارش را برای او می‌فرستاد

‏دیدار نفیسه کوهنورد با دانشجوی موصلى که روزنگارش را برای او می‌فرستاد

پارسال گزارشى داشتيم با عنوان يادداشتهاى روزانه از زندگى تحت سيطره داعش. داستان جوان دانشجويى كه هر وقت امكانش را پيدا مى كرد، با به جان خریدن خطرهاى بسيار، یادداشت های روزانه اش را مخفيانه براى خبرنگارمان نفيسه كوهنورد مى فرستاد كه تلفنی باهم در ارتباط بودند. او حالا تحصيل در دانشگاه موصل از سر گرفته و اينبار نفيسه نه در دنياى مجازى كه از نزديك پاى صحبتش نشسته.