بحث چندهمسری در شوروی پیشین

بحث چندهمسری در شوروی پیشین

مفتی اعظم پیشین قرقیزستان رسماً اعلام کرده که زن دوم گرفته است. این اقدام او واکنش‌های تند و تیز بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. ‏

این در حالی است که طبق قانون کیفری قرقیزستان، داشتن بیش از یک همسر مجاز نیست. ‏

پس از فروپاشی اتحاد شوروی، بسیاری از جمهوری‌های عمدتاً مسلمان‌نشین آن دچار پدیده چندهمسری شده‌اند، که با قوانین این کشورها منافات دارد. ‏

داریوش رجبیان در این مورد گزارشی تهیه کرده که در برنامه چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش شده است.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.