انتقاد روسیه و چین از راهبرد امنیت ملی آمریکا

انتقاد روسیه و چین از راهبرد امنیت ملی آمریکا

روسیه و چین از راهبرد امنیت ملی آمریکا که روز دوشنبه اعلام شد انتقاد کرده‌اند. در این سند هر دو قدرت، رقیبان ایالات متحده معرفی شده‌اند. ‏

روسیه آن را امپریالیستی خواند و چین، واشنگتن را به داشتن ذهنیت بازمانده از جنگ سرد متهم کرد. ‏

چه روسیه و چه چین خود را خطری در برابر آمریکا نمی‌دانند. پس چه می‌دانند؟‏

در چشم‌انداز بامدادی چهارشنبه ۲۹ آذر۱۳۹۶ (۲۰ دسامبر ۲۰۱۷) در این باره گزارشی از از داریوش رجبیان پخش شد.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏