روزنامه نگاران در بزنگاه سیاست (۱٤): عباس مسعودی - بخش اول
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روزنامه نگاران در بزنگاه سیاست (۱٤): عباس مسعودی - بخش اول

الهه خوشنام در این برنامه بخش اول مرور زندگی عباس مسعودی بنیانگذار روزنامه اطلاعات را بررسی کرده است.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.