راز دانش: منشأ آتش‌سوزی‌های کالیفرنیا چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: منشأ آتش‌سوزی‌های کالیفرنیا چیست؟

راز دانش، برنامه هفتگی سینا علی‌نژاد است. این برنامه هر یکشنبه از چشم‌انداز بامدادی پخش می‌شود.‏‏

در برنامۀ این هفته می‌شنویم که آتش‌سوزی‌های کالیفرنیا که در هفته‌های اخیر منطقه‌ای وسیع‌تر از تهران، البته در نواحی طبیعی را سوزانده و صدها ساختمان را ویران کرده، از چه ناشی می‌شود. ‏

مطلب دوم برنامه دربارۀ احتمال رابطه میان التهاب در بدن و افسردگی است.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏