از دو سوی آمو: 'کجایی' از سهیل آریا و ترانه هایی دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو: 'کجایی' از سهیل آریا و ترانه هایی دیگر

"از دو سوی آمو" عنوان برنامه هفتگی زیورشاه محمد است که روزهای دوشنبه از چشم‌انداز بامداد رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.

در آخرین برنامه از دو سوی آمو در سال ۲۰۱۷ میلادی آهنگهایی می‌شنوید از سهیل آریا، نیکروز نیاز، سمیر راهش و سیاحت.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.