هوشنگ مرادی کرمانی در برنامه به عبارت دیگر

هوشنگ مرادی کرمانی در برنامه به عبارت دیگر

هوشنگ مرادی کرمانی نویسندۀ موفق، پرخواننده ، پرکار و بسیار محبوبی ست. او در عین حال بی‌ادعا و فروتن است. او مهمان برنامۀ به عبارت دیگراست با حرف‌هایی بسیار شنیدنی.

امروز ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران.