روزنامه نگاران در بزنگاه سیاست (۱٥): عباس مسعودی - بخش دوم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روزنامه نگاران در بزنگاه سیاست (۱٥): عباس مسعودی - بخش دوم

الهه خوشنام در بخش دوم مرور زندگی عباس مسعودی بنیانگذار روزنامه اطلاعات، به داستان کار و روزنامه‌نگاری او پرداخته است.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.